?

Log in

No account? Create an account
Міносвіти цензурує Шевченка. - Волелюбний Заєць [entries|archive|friends|userinfo]
Волелюбний Заєць

[ website | Автономна Спілка Трудящих ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Міносвіти цензурує Шевченка. [Mar. 15th, 2007|12:43 pm]
Волелюбний Заєць
Виявляється, що хрестоматії для школярів (випущена у 2005 році) в останньому шматку "Мені тринадцятий минало" викинули слово Бог. Я, так розумію, що із "православних" міркуваннь.

"Бридня!.. а й досі, як згадаю,

То серце плаче та болить,

Чому господь не дав дожить

Малого віку у тім раю.

Умер би, орючи, на ниві,

Нічого б на світі не знав,

Не був би в світі юродивим,

Людей і бога не прокляв!.. "

[Орська, кріпость 1847]

Тепер там:
"Людей і ... не прокляв" Втім дітям, що читають на пам"ять із "тим словом" покищо оцінки не знижують. Й за це дякуємо міністра-"соціаліста" Ніколаєнка.
Це просто повний ПЄРДІМОНОКЛЬ. :-(
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dzynzo
2007-03-15 01:32 pm (UTC)
Тіпа , " І нехай без бога Шевченка знають "....
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: di_mur
2007-03-15 06:52 pm (UTC)
Бля, а це можна відсканувати + обкладинку!!!!???
Благаю, ради ... :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: v_zajets
2007-03-15 07:05 pm (UTC)
Попробую зробити це завтра. Викладу окремим повідомленням.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: di_mur
2007-03-15 07:58 pm (UTC)
Чекатиму!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: di_mur
2007-03-19 12:26 pm (UTC)
Огромное-преогромное тебе спасибо!
Творческих тебе узбеков!
Тыкну сегодня кое-кого носом, а то не верят, говорят, что на Ющенко наговариваю..
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gas_ton
2007-03-16 10:45 am (UTC)
А виклади, будь ласка, бібліографічні дані: місто, рік, видавництво, точна назва? можна знайти...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: roman_sharp
2007-03-19 11:55 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)